Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na Polu Namiotowym Jastarnia w związku z COVID-19.
Prosimy o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Na Polu Namiotowym może jednocześnie przebywać 50 osób.
 2. Rejestracja obejmuje wszystkich Gości na Polu Namiotowym.
 3. Podczas meldunku Gość ma obowiązek zapoznać się oraz podpisać regulamin Pola Namiotowego oraz regulamin procedur bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Prosimy o przestrzeganie zaleceń!
 4. Na terenie Pola Namiotowego mogą znajdować się tylko osoby zameldowane (zakaz przebywania na Polu Namiotowym gości niezameldowanych).
 5. Przyjazd oraz pobyt w ramach jednego stanowiska możliwy jest jedynie dla członków społeczności domowej - rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących.
 6. Płyny dezynfekujące znajdują się przy wejściach do toalet oraz przy recepcji.
 7. Powierzchnie ogólnodostępne (sanitariaty) są regularnie dezynfekowane i wietrzone.
 8. W przestrzeniach ogólnych znajdują się instrukcje mówiące o zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz instrukcje dotyczące dezynfekcji, zakładania i ściągania maseczek i rękawiczek oraz mycia rąk.
 9. W trakcie pobytu, Gości pozostających poza swoją strefą, obowiązują zasady dotyczące odległości i zachowania w miejscu ogólnodostępnym w czasie trwania epidemii (m.in. obowiązek noszenia maseczek ochronnych, zachowanie dystansu 2m).
 10. Stanowisko recepcji jest wyposażone w szybę plexi oddzielającą pracownika od Gościa.
 11. Przy stanowisku recepcji może przebywać 1 Gość.
 12. Pracownik recepcji dokonuje regularnej dezynfekcji lady recepcyjnej.
 13. Podczas rejestracji Gość zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk, zakrycia nosa i ust oraz nałożenia rękawiczek jednorazowych.
 14. Pracownicy recepcji obsługują Gości w rękawiczkach jednorazowych oraz maseczkach/przyłbicach.
 15. Zameldowanie się w obiekcie jest równoznaczne z akceptacją dotychczasowego regulaminu ogólnego Pola Namiotowego oraz nowych wytycznych epidemicznych.
 16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu oraz zasad zachowania higieny a także zasad panujących w czasie trwania epidemii Gość zostanie poproszony o opuszczenie Pola Namiotowego w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełniania powyższych procedur zgodnie z panującą sytuacją zdrowotną w kraju i zgodnie z ustaleniami polskiego Rządu.

Nie masz pomysłu na spędzenie wolnego czasu?